Call Us Now! +662 663 3091-2

Group ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • Product Image

  TA65

  ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์แขนงเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ มีการคิดค้น TA-65 หรือ Cell Rejuvenation through Telomerase Activation หรือการต่อความยาวให้กับส่วนปลายของโครโมโซม โดยการกระตุ้นจากเอมไซม์
 • Product Image

  น้ำมันมะพร้าว (Cocomed)

  เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตโดยเทคโนโลยี Centrifuge Separation (การปั่นแยกโดยการใช้แรงเหวี่ยง) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
 • Product Image

  AudioStrobe® Personal CD

  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบำบัดอาการเจ็บป่วยโดยไม่ต้องใช้ยา
 • Product Image

  Q-LINK

  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ป้องกันอันตรายจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 • Product Image

  (ผลิตภัณฑ์หินแร่เพื่อสุขภาพ (Alpharium)

  ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องของพลังงานที่มาจากแร่ธรรมชาติ บรรจุไปด้วยแร่ธาตุกว่า 30 ชนิด
 • Product Image

  กาแฟออแกนิค ดีท็อก (Coffee Anema)

  การดีท็อกซ์ก็เพื่อขจัดสารพิษออกจากร่างกายนั่นเอง เนื่องจากอาหารที่เรารับประทาน ประเภทที่มีเส้นใยน้อยหรือไม่มีเส้นใย เช่น เนื้อสัตว์ ไขมัน…