Call Us Now! +662 663 3091-2

โปรแกรมการบำบัดร่างกายด้วยโอโซน (Ozone Therapy)

 

การบำบัดด้วยโอโซนสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ทำให้คุณพร้อมจะ กลับไปทำงานหรือกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอย่างกระฉับกระเฉง และเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายอย่าง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


โอโซน คือ ก๊าซที่ประกอบด้วย ออกซิเจน 3 ตัว ซึ่งมีความเสถียรน้อย เมื่อเข้าสู่ร่างกาย แล้วจะแตกตัวเป็นก๊าชออกซิเจนซึ่งมีออกซิเจน 2 ตัว และ ออกซิเจนอะตอมเดียว (single oxygen) ออกซิเจนอะตอมเดียวนี้จะหาทางรวมตัวกับโมเลกุลอื่นรอบตัว ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ซึ่งจะส่งผล 2 ประการหลัก คือ 

1. ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ไม่ใช้ออกซิเจน อันได้แก่ แบคทีเรียและไวรัส ที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งพลังงาน 

2. ใช้กระบวนการออกซิเดชั่นเปลี่ยนสารพิษและของเสียต่าง ๆ ให้เป็นสารที่มีความเฉื่อย และไม่มีพิษ (inert substance) ซึ่งจะถูกกำจัดทิ้งโดยตับและไตต่อไป ออกซิเจนอะตอมเดียวนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนและผนังเซลล์ของเชื้อไวรัสและ แบคทีเรียที่ล่องลอยในกระแสเลือด เพื่อเป็นการเปิดประตูให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าไป จัดการทำลายสิ่งแปลกปลอมต่อไป 

  


ผลดีของโอโซนต่อภาวะการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย 

1. โอโซนกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เพื่อจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย 

2. โอโซนจะเพิ่มระดับแกมม่าอินเตอร์เฟียรอน (gamma interferon) 400-900 % ซึ่งจะมีผลให้เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่จับกินและฆ่าจุลชีพที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น (phagocytosis) 

3. โอโซนกระตุ้นการหลั่งสารอินเตอลิวกิ้น 2 (IL-2) จากเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ชนิด T-Helpers สาร IL-2 นี้จะรวมกับ T-Helpers อีก เพื่อผลิต IL-2 เพิ่มขึ้นอีก วนซ้ำเรื่อยๆ และส่งผลให้ลิมโฟไซต์มีการเพิ่มจำนวนและพัฒนาไปเป็นลิมโฟไซต์ชนิดต่าง ๆ เช่น T-Helpers , T-Suppressors , Cytotoxic T's , T-delayed's และ T-memory cells 

4. โอโซน เมื่อรวมตัวกับเม็ดเลือดแดงจะทำให้ผิวของเม็ดเลือดแดงมีความยืดหยุ่นตัวเพิ่มขึ้น สามารถยืดตัวไปตามหลอดเลือดฝอยที่มีขนาดเล็กได้ดีขึ้น ทำให้ระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อเพิ่ม ยาวนานขึ้น เป็นวัน-สัปดาห์หลังการรักษา 

5. โอโซนเพิ่มการผลิตพลังงานในไมโตรคอนเดรีย kreb's cycle ทำให้ร่างกายและเซลล์ มีพลังงาน มากขึ้น 

6. โอโซน กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอ็นไซม์เพื่อต้านอนุมูลอิสระอันได้แก่ ซุปเปอร์ออกไซด์ ไดมิวเตส คาตาเลส และกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส 

ขั้นตอนการรักษา 

1. Ozone Therapy เลือดจากหลอดเลือดดำจะถูกดึงเข้ามาในขวดแก้วโดยระบบปิด ปริมาณ 100-150 cc. ก๊าซโอโซนจะถูกเติมเข้าไปด้วยความเข้มข้น 80 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร หลังจากนั้นก็จะถูกให้คืนกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที 

2. High Dose Vitamin & Mineral วิตามินเกลือแร่ในขนาดความเข้มข้นสูงและ สารน้ำที่จำเป็น จะให้เข้าสู่ทางหลอดเลือดดำเพิ่มเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 2 ชั่วโมง 

ด้วยการทำงานที่เสริมกันระหว่างโอโซนในการทำลายเชื้อโรคโดยตรง เสริมภูมิคุ้มกันของ ร่างกายและ การได้ High Dose Vitamin & Mineral ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย จะช่วย ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง เพื่อต่อสู้กับการจู่โจมของเชื้อโรคร้ายที่ปะปน อยู่ในสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน