Call Us Now! +662 663 3091-2

วัตถุประสงค์ของเรา

 

เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 โคเมด คลินิกเวชกรรม ให้บริการด้านการแพทย์บูรณาการ เน้นความสำคัญที่การดูแลปัญหาสุขภาพเฉพาะบุคคล ตรวจหาปัจจัยความเสี่ยงในระดับเซลล์โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการวินิจฉัย นำมาซึ่งวิธีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างตรงจุด รวมถึงการบำบัดรักษาโรคเรื้อรัง พร้อมด้วยวิธีการเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและฟื้นบำรุงด้วยหลักโภชนาการ วิตามิน เซลล์บำบัด เพื่อซ่อมแซมและคืนความสดชื่นให้แก่เซลล์